KWALITEITSBORGING

Wij werken volgens NEN-EN-ISO 9001:2015. Daardoor kunt u er van op aan dat alles volgens vastgestelde procedures verloopt en wij een constante kwaliteit bieden. Daar zijn wij ook op aan te spreken.

Continue verbeteren

We houden 4x per jaar -na afloop van ieder kwartaal- een kwaliteitsvergadering onder extern voorzitterschap. Hierbij zijn onze kwaliteitscontroleur en alle disciplines vanuit het kader aanwezig.

Interne en externe afkeur wordt besproken en geanalyseerd. Daarnaast worden de gehouden interne audits besproken.

Ook wordt er over de volle breedte van het bedrijfsproces gekeken naar verbetermogelijkheden. Daarmee krijgt kwaliteit een gestructureerde plaats in het hart van onze bedrijfsprocessen.

 
 
 
 
Fahrenheitweg 6
Telefoon: 0515-53 25 25
8503 AE Joure
Fax: 0515-53 18 78
info@warniermetaal.nl
K.v.K. 51081725