TOEKOMSTVISIE

Om in de toekomst de concurrentie met de opkomende economiën elders aan te kunnen is flexibiliteit in combinatie met automatisering erg belangrijk. Het is een uitdaging om die 2 begrippen bij elkaar te brengen, zeker in onze markt met continue wisselende producten en kleine series.

Die uitdaging hebben we aangenomen. Belangrijk is -naast goed opgeleide mensen- een goede organisatie en procesbeheersing, gekoppeld aan kwaliteitsbeheersing.

De kloof tussen scholen en bedrijfsleven verkleinen

Gebrek aan goed opgeleidde technische vakmensen is een van de knelpunten in de toekomst. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel scholen als bedrijven. Wij zetten ons daarom actief in om de kloof tussen scholen en bedrijfsleven te verkleinen en jonge mensen enthousiast te maken voor de techniek of eventueel zelf op te leiden.

Een betere afstemming tussen onderwijs en praktijk

In dat kader nemen wij ook deel aan het BTO overleg, waarin bedrijven en scholen samenwerken om een grotere instroom in de techniek te bewerkstelligen en tot een betere afstemming tussen onderwijs en praktijk te komen. De afgelopen 2 jaar hebben wij ook meegewerkt aan de manifestatie ‘Technics4u’ waarbij basisschoolleerlingen van groep 7 en hun ouders een techniekprogramma en open bedrijvendagen aangeboden krijgen.

 
 
 
 
Fahrenheitweg 6
Telefoon: 0515-53 25 25
8503 AE Joure
Fax: 0515-53 18 78
info@warniermetaal.nl
K.v.K. 51081725