05/2020 NIEUWSBERICHT – ISO Certificering

Joure, mei 2020

ISO 9001-2015 Certificering

Recent werden we door een certificatie-instelling getoetst op de ISO-norm. Eens per drie jaar betreft het een uitgebreider onderzoek, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden. De toetsing bleek succesvol, het certificaat is weer voor drie jaar verlengd, zonder bijzondere aandachtspunten. We zijn blij dat via een externe blik ook is vastgesteld dat we een goed werkend kwaliteitssysteem hebben en dat we goed konden onderbouwen hoe we omgaan met onze procedures en doelstellingen om structureel verbeteringen te realiseren.
Onze blik is weer gericht op de toekomst!
 
 
 
 
Fahrenheitweg 6
Telefoon: 0515-53 25 25
8503 AE Joure
Fax: 0515-53 18 78
info@warniermetaal.nl
K.v.K. 51081725